ถามตอบปัญหาและข้อมูลเกี่ยวกับ byte

การอ่านไบต์ "ข้อมูล" จาก IOregsitry

สมมติว่าฉันมีโค้ดนี้ ซึ่งอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์จาก IODeviceTree:/arm-io/smctempsensor0 ใน IOReg: io_registry_entry_t service = IORegistryEntryFromPath(kIOMainPortDefault, &...

• objective-c • macos • byte • iokit

จะผนวกค่าไบนารีลงในอาร์เรย์ได้อย่างไร?

ฉันดึงไบนารีแบบสุ่มจากแหล่งที่มาและฉันพยายามต่อท้ายไบนารีแต่ละไบต์ในอาร์เรย์ อย่างไรก็ตาม Python ต่อท้ายอักขระแต่ละตัวในอาร์เรย์เท่านั้น ไม่ใช่แต่ละไบนารีไบต์ ฉันพยายามค้นหาใน ...

วิธีพิมพ์ไบต์สุดท้ายของไฟล์ .txt

python ฉันมีไฟล์ข้อความ (.txt) และฉันต้องพิมพ์เป็นไบต์สุดท้ายของ txt ฉันทำอย่างนั้นได้อย่างไร เมื่อไม่ทราบขนาดของเอกสาร

minIO Bucket | แปลงไบต์เป็น Dataframe

เป้าหมาย: สร้างดาต้าเฟรมแพนด้าจากวัตถุไบต์ฉันคิดว่ามีขั้นตอนมาตรฐาน ฉันไม่เคยจัดการกับไบต์มาก่อน ฉันเห็นว่ามีความสอดคล้องกับ \r\n \r - ลำดับการหลบหนี \n - newline/...

การแปลงทศนิยมเป็นไบต์จริง

ฉันมีงานที่จะแยกและวิเคราะห์เพย์โหลด เพย์โหลดถูกเก็บไว้ในอาร์เรย์ด้านล่าง: byte[] source = new byte[449] { 252, 72, 131, 228, 240, 232, 204, ...

ตั้งค่าบิตที่จัดสรรเป็นไบต์ python

สมมติว่ามี 1 ไบต์แบบนี้ header = b'\xc1' #0b11000001 ฉันคาดว่าจะมีฟังก์ชันแบบนี้ def set_bit_val(byte,bits,val,shift): return new_byte header = set_bit_val(header,3,2,4) #...

สตริงของฉันเปลี่ยนไปเมื่อฉันรับข้อมูลเป็นไบต์ .NET

ฉันกำลังพยายามใช้ข้อความจาก kafka เป็นไบต์อย่างที่คุณเห็นที่นี่: var config = new ConsumerConfig { BootstrapServers = ""*******, GroupId = Guid.NewGuid().ToString(), ...

แทนที่ฟังก์ชัน IP 2 ไบต์

ฉันอยู่ระหว่างการปรับสคริปต์ที่จัดการ IP ของสมาชิกให้เหมาะสม สิ่งนี้แปลงเป็นถ่านขนาด 4 ไบต์และทำงานได้ดี - ฟังก์ชั่น ip2bytes($ip) { $res = ''; $parts = ระเบิด ('.', $ip); ถ้า (...

กำลังพยายามแพ็คไบนารีบิตที่แสดงโดยไบต์เป็นไบต์โดยใช้ String.pack โดยมีรูปแบบ Hex Escaped Sequence (เช่น \x เทียบเท่า) ใน Lua

ฉันต้องการแพ็คไบนารีบิตที่แสดงโดยไบต์เป็นไบต์โดยใช้ String.pack กับ Hex Escaped Sequence (เช่น \x เทียบเท่า) รูปแบบใน Lua แต่ฉันไม่รู้ว่าอย่างไร Infact ฉันมีฟังก์ชันใน python ...

วิธีแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบหกหลีกลำดับ (เช่น \x เทียบเท่า) ใน lua

ในภาษาต่างๆ ค่า hex จะแสดงเป็นค่า \xhh ในสตริงตามตัวอักษรโดยใช้ \x Escape Sequence ฉันใช้ไลบรารีการเข้ารหัสใน lua และ hex ouptut มีลักษณะดังนี้: ...

เหตุใดจึงแสดง PIL.UnidentifiedImageError เมื่อพยายามเปิดรูปภาพจากวัตถุ io.bytesIO

กล่าวโดยย่อ เมื่อพยายามเปิดรูปภาพโดยใช้ข้อมูลแบบไบต์ โชคไม่ดีที่ลงเอยด้วยข้อผิดพลาด นี่คือรหัสบางส่วนเพื่อความชัดเจนมากขึ้น test2.py: โลโก้ = b"iVBORw0KGgoAAAA ... " #(มันคือ ...

Python: วิธีเปลี่ยนจากไบต์ที่สร้างโดยกล้องไปเป็นภาพจริง

ฉันกำลังควบคุมกล้องไมโครสโคปผ่าน SDK และลงเอยด้วยข้อมูลรูปภาพในรูปแบบไบต์ นี่คือวิธีที่ SDK แสดงภาพของกล้องโดยใช้ Qt: image = QImage(img_buf, ...

ฉันจะอ่าน UINT32 จากที่อยู่เฉพาะในหน่วยความจำแล้วเขียนไปยังตัวชี้นั้นได้อย่างไร + ออฟเซ็ต c ++ อย่างง่าย [ปิด]

นี่คือไฟล์ส่วนหัวและเทมเพลตของฉัน: public: bool getLibraryState() const; อักขระ const* getGame() const; บูลเชื่อมต่อ (); บูลแนบ () const; เป็นโมฆะ setMemory (ที่อยู่ UINT32, ...

จะทดสอบอักขระแต่ละตัวของวัตถุสตริงไบต์ได้อย่างไร?

สมมติว่าเราต้องการทดสอบว่าอักขระตัวแรกของ b"hello" คือ ab"h": s = b"hello" print(s[0] == b"h") # เท็จ <- นี่คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุด สารละลาย,...

อาร์เรย์สตริงที่มีทศนิยมในสตริงที่มีการแทนค่าไบนารี (แปลงทศนิยมลบ)

ฉันกำลังพยายามแปลงทศนิยมในอาร์เรย์สตริงเป็นสตริงด้วยการแสดงเลขฐานสองของเลขทศนิยมนี้ ด้วยแง่บวกก็ใช้ได้ดี แต่ดูเหมือนว่ามันจะเพิกเฉยต่อแง่ลบโดยสิ้นเชิงและไม่ ...