ถามตอบปัญหาและข้อมูลเกี่ยวกับ file-io

ใช้ freopen() และ scanf() เพื่ออ่าน int จาก file

ฉันพยายามอ่าน int จากไฟล์โดยใช้ freopen() ไฟล์ in.txt มีตัวเลข: 1 แต่สิ่งที่ฉันได้รับในเอาต์พุตคือ -858993460 รหัสของฉันแสดงอยู่ด้านล่าง: #include <cstdio> #pragma warning(disable:...

• c • file-io • stdio • freopen

ค้นหาจำนวนมากที่สุดในไฟล์

ฉันต้องการค้นหาจำนวนเต็มที่มากที่สุดในไฟล์และพิมพ์ออกมา ตัวเลขสามารถมีได้มากกว่า 100 หลัก และหลังจากแต่ละตัวเลขจะมีเครื่องหมายจุลภาค ยกเว้นตัวเลขสุดท้ายหลังจากนั้นจะไม่มา ตัวอย่างที่ 1:...

การอ่านและการรวมผ่านการเขียนไฟล์ CSV หลายไฟล์ด้วยจุดคืนค่า

ฉันต้องอ่านไฟล์ CSV ที่มีอยู่จำนวนมากบนไดรฟ์ภายนอกและรวมไฟล์ในลำดับ (Sequencing is Critical) เข้ากับจุดคืนค่าและเขียนไปยัง output.csv บนไดรฟ์ภายนอกเดียวกันในเส้นทางที่ต่างกัน ...

ตรวจสอบว่านามสกุลไฟล์ผิด [ปิด]

ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่านามสกุลของไฟล์ผิด? ตัวอย่างเช่น ถ้ามีไฟล์ index.html โปรแกรมควรพิมพ์ผิดรูปแบบ และถ้ามีไฟล์ output.txt จะไม่พิมพ์อะไรเลย #รวม<...

วิธีอ่านเลขฐานสิบหกจากไฟล์ .txt ใน C โดยใช้ fscanf

ขณะนี้ ฉันกำลังพยายามอ่านไฟล์ .txt ชื่อ 'test.txt' ในโปรแกรม C อย่างง่าย ขณะนี้ไฟล์มีเลขฐานสิบหกหนึ่งตัว: 13FA ฉันกำลังอ่านหมายเลขนี้โดยใช้ fscanf และจัดรูปแบบเป็น ...

ฟังก์ชัน writefile ที่ผู้ใช้กำหนดจะไม่บันทึกเอาต์พุตไปยังไฟล์ txt

ฉันได้สร้างสองฟังก์ชันเพื่ออ่านและเขียนไฟล์ข้อความโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเข้ารหัสซีเซอร์ ซึ่งฉันต้องเข้ารหัสและถอดรหัสเนื้อหาจากและไปยังไฟล์ข้อความต่างๆ เหล่านี้คือ: def readfile(...

AttributeError: __enter__ เมื่อโหลดในไฟล์ json

ฉันกำลังพยายามอ่านและแยกวิเคราะห์ไฟล์ json ฉันไม่แน่ใจว่าเหตุใดจึงได้รับข้อผิดพลาดนี้ วันนี้ฉันใช้งานได้แล้ว แต่หลังจากที่ฉันอัปเดตและรีสตาร์ท Spyder ก็ใช้งานไม่ได้ ตอนนี้ได้ลองใช้กับ...

คำถามง่าย ๆ เกี่ยวกับคลาสไฟล์ใน kotlin

ฉันกำลังพยายามอ่านจากไฟล์ใน kotlin โดยใช้คลาส File เป็นเพียงไฟล์ txt ธรรมดาที่มีรายชื่อโดยแต่ละชื่ออยู่ในแถวอิสระ นี่คือโครงสร้างโครงการของฉัน: และนี่คือ ...

System.IO.FileSystemWatcher ทำงานอย่างไรภายใต้ประทุน?

ฉันต้องการที่จะเข้าใจว่า System.IO.FileSystemWatcher ทำงานอย่างไรภายใต้ประทุน? เนื่องจากฉันมีข้อกำหนดที่ฉันต้องดูไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่ต่ำกว่า 100 โฟลเดอร์ขึ้นไปโดยที่แต่ละ ...

การเปิดและปิดไฟล์เดียวกันหลายครั้งเป็นแนวปฏิบัติที่ไม่ดีใน C หรือไม่

โปรแกรม C ของฉันทำ 3 สิ่ง: อ่านจากไฟล์ข้อความแปลงตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ข้อความที่แปลงแล้วลงในคอนโซล นี่คือจำนวนครั้งที่ฉันเปิดและปิด 2 ไฟล์นั้นใน ...

std::getline() ส่งข้อยกเว้นล้นกองซ้อน

ฉันต้องการอ่านไฟล์ในโฟลเดอร์ทีละบรรทัด ฉันไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้กองล้นในรหัสนี้ สำหรับแต่ละไฟล์ { std::wifstream sin (ชื่อไฟล์); std::wstring wstr; ...

Django: เธรดทำให้ InMemoryUploadedFile ปิดก่อนเวลาอันควร?

สวัสดี ฉันมีปัญหาที่ไฟล์ CSV ส่งไปยัง View และต่อมาได้ส่งผ่านไปยังเธรดใหม่สำหรับการประมวลผล บางครั้งปิดก่อนเวลาอันควร และฉันก็ไม่ทราบสาเหตุ พฤติกรรมเป็นช่วงๆ ...

Python สร้างเส้นทางด้วย file

มีวิธีสร้างไฟล์และสร้างเส้นทางโดยอัตโนมัติหรือไม่? ตัวอย่างเช่น: ด้วย open("./path/to/file/data.txt", "w") เป็น f: f.write("hello") ฉันต้องการให้สร้าง ...

เรียกใช้ฟังก์ชัน C โดยใช้ ctypes ใน Python ตามด้วยการดำเนินการอ่าน [ปิด]

ฉันกำลังพยายามเรียกใช้ฟังก์ชัน C ใน Python แล้วอ่านไฟล์ แต่ไม่ได้พิมพ์อะไรเลย เอาต์พุตคือ "[]" ความช่วยเหลือใด ๆ ที่จะได้รับการชื่นชม รหัส: import ctypes fun = ctypes.CDLL(...

เหตุใด C จึงเพิ่มข้อมูลไปยังองค์ประกอบของโครงสร้างของฉันอยู่เสมอ

นี่คือรหัสของฉันในการรับข้อมูลจากไฟล์ข้อความ (โดยทั่วไปคือหมายเลขพินและเครื่องหมาย) และเก็บไว้ในโครงสร้าง แม้ว่าโค้ดใน for loop จะให้ผลลัพธ์ตรงตามที่ฉันต้องการ เมื่อฉันทำคำสั่งด่วน ...