ถามตอบปัญหาและข้อมูลเกี่ยวกับ vb.net

กล่องกาเครื่องหมายใน LISTVIEW VB.NET

วิธีสำหรับแต่ละช่องทำเครื่องหมายใน listview vb.net

• vb.net

ค้นหาหลายคอลัมน์โดยใช้กล่องข้อความด้วย DateTimePicker

นำเข้า MySql.Data.MySqlClient Public Class Document_Search *Dim con As MySqlConnection = New MySqlConnection("server=localhost;user id=root;password=1234;database=tbldoc") Dim cmd As ...

การทำให้เป็นสาธารณะหลังจากเป็นแบบส่วนตัว - Visual Basic

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของ "การสอนด้วยตนเอง" visual Basic ดังนั้นขออภัยสำหรับคำถามพื้นฐาน บางทีฉันกำลังดำเนินการผิดวิธี แต่ฉันต้องการใช้ btnTA_StartLog เพื่อสร้างไฟล์และ ...

Visual Basic - อัปเดต Dropbox

ฉันมี label1 ที่มีข้อความ "1.0.0.0" ฉันต้องการให้แบบฟอร์มเริ่มต้นตรวจสอบการอัปเดตโดยใช้ดรอปบ็อกซ์โดยตรวจสอบเวอร์ชันของลิงก์ดรอปบ็อกซ์และเปรียบเทียบกับเวอร์ชันปัจจุบันของแอป ...

คำแนะนำในการรวบรวมและจัดเก็บ ASP.NET Performance Counters?

เราไม่มีประสบการณ์ใดๆ เกี่ยวกับ Windows Performance Counters เลยทำการวิจัยมา ใครสามารถเห็นข้อบกพร่องใด ๆ ในแผนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ASP.NET สำหรับเว็บไซต์? เรามีไอไอเอส ...

การเติมฟิลด์ข้อความหลายฟิลด์ใน vb.net จากไฟล์ข้อความ

ฉันกำลังพยายามเติม 5 กล่องในแบบฟอร์มจากไฟล์ข้อความโดยใช้ VB.net ไฟล์ข้อความเป็นรายงานที่ส่งถึงฉันซึ่งมีจำนวนบรรทัดที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื่องจากเหตุการณ์ในแต่ละวันแตกต่างกัน ใน ...

เป็นไปได้ไหมที่จะสร้าง DLL จาก Arduino Sketch และใช้สำหรับโปรแกรม VB.Net

ปีที่แล้วฉันพบปัญหาที่คล้ายกันเมื่อสร้างเครื่องคิดเลขใน VB.net ปัญหาก่อนหน้านี้ที่ฉันมีคือการแปลงสตริง (สมการง่าย ๆ เช่น "1*(1+1)") เป็นโปรแกรมที่ไม่มี ...

ใน .net จะทราบได้อย่างไรว่าแอป Microsoft Windows 11 ทำงานอยู่ เช่น เครื่องมือสนิป

Microsoft ได้เปลี่ยน snipping tool เป็น Windows 11 ซึ่งมีชื่อเดียวกันว่า 'SnippingTool.exe' เหมือนใน W10 แต่อยู่ใน loction อื่นและมีพฤติกรรมต่างกัน ไม่ว่าฉันจะเป็นอะไร ...

การแทนที่เหตุการณ์ WebBrowser1 ใน WebView2

ฉันต้องการย้ายไปยัง WebView2 Web Control จาก WebBrowser2 เนื่องจาก IE กำลังเลิกใช้งาน นี่คือเหตุการณ์บางอย่างที่ฉันประสบปัญหาในการค้นหาสิ่งทดแทน: StatusTextChange BeforeNavigate2 ...

โครงการเว็บไซต์ VB.Net ส่งคืนข้อผิดพลาดซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามสร้างใน vs2019

ฉันได้ทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับโครงการเว็บไซต์ VB.Net ใน Visual Studio 2019 จากนั้นจึงรวมเข้ากับโครงการ UAT ใน TFS เพื่อให้สามารถเผยแพร่ไปยังไซต์ UAT ของเราได้ เมื่อฉันพยายามสร้าง...

ส่งไฟล์ไปยังวิธีการอื่น

ฉันพยายามทำให้แอปเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งใช้ไฟล์ .txt และเพิ่มลงในฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเก็บสินค้าที่มีอยู่ ภายในคลังสินค้า และปัญหาคือเมื่อมีสินค้าแล้ว ...

การใช้ Dymo.Connect.SDK (NuGet) เพื่อพิมพ์ด้วย Dymo LabelWriter 450

ฉันต้องการพิมพ์ฉลากผ่าน Dymo LabelWriter 450 โดยใช้แพ็คเกจ Dymo.Connect.SDK NuGet นี่คือรหัสของฉัน: นำเข้า DymoSDK.Implementations นำเข้า DymoSDK.Interfaces ปุ่มย่อยส่วนตัว1_Click(...

ค่า xml ที่แสดงในกล่องคำสั่งผสม

<DataSet1> <DataTable1> <NAME>A/NAME> <VEHICLENO>123</VEHICLENO> <MOBILE>345</MOBILE> </DataTable1> <DataTable1> <NAME&...

วิธีรับค่ากลางจากรายการใน VB .NET

ฉันมีลูปง่าย ๆ ที่ฉันเก็บค่าไว้ในรายการของฉัน ฉันต้องการได้ค่ากลางของรายการนั้น นี่คือวิธีที่ฉันทำ: Dim listOfValues ​​As New List(Of Double) For i = 1 To 5 Values.Add(i) ...

ด้วยชื่อไฟล์และคลาสที่เท่ากัน เหตุการณ์จะไม่แสดงอยู่ในเมนู Intellisense ทำไม?

ใน Visual Studio แท็บโค้ด Form1 สามารถขยายได้ด้วยบรรทัด InitializeComponent โดยการกดปุ่ม ctrl บวกกับปุ่ม F2 ใต้แท็บที่อยู่ในรายการ และหลังจากกดปุ่ม tab บนแป้นพิมพ์ ปุ่มที่สามบน ...