ฉันใช้ VSCode มาระยะหนึ่งแล้วและจนถึงตอนนี้ทุกอย่างยังดีอยู่ เมื่อวานฉันสร้างโปรเจ็กต์ django ใหม่ด้วยสภาพแวดล้อมเสมือนของตัวเอง อย่างไรก็ตาม มีบางอย่างเกิดขึ้นกับ VSCode ซึ่งไม่พบล่ามใดๆ เมื่อฉันคลิก shift+command+P แล้วพิมพ์ >python: select interpreter มันทำให้ฉันมีข้อผิดพลาด ฉันยังสามารถรันโค้ดของฉันได้และมันใช้งานได้ ซึ่งแปลกแต่มันไม่สะดวกมากที่จะทำงานแบบนั้นเพราะสีจะไม่ถูกเน้นในโค้ด

ไม่พบคำตอบ