ดังนั้นฉันจึงได้ศึกษาโปรแกรมภาษาซีด้วยตนเองมาสองสามสัปดาห์แล้ว และฉันต้องการลองใช้เคสสวิตช์ในฟังก์ชันอื่น แต่ดูเหมือนจะทำไม่ได้ ฉันจะขอบคุณความช่วยเหลือใด ๆ ที่ฉันได้รับ

#include <stdio.h>

void display(char a, int b, int c);

int main() {
  display(char, int ,int);
}

void display(char a, int b, int c) {
  char operation;
  double n1, n2;

  printf("Enter an operator (+, -, *, /): ");
  scanf("%c", &operation);
  printf("Enter two operands: ");
  scanf("%lf %lf",&n1, &n2);

  switch(operation)
  {
    case '+':
      printf("%.1lf + %.1lf = %.1lf",n1, n2, n1+n2);
      break;

    case '-':
      printf("%.1lf - %.1lf = %.1lf",n1, n2, n1-n2);
      break;

    case '*':
      printf("%.1lf * %.1lf = %.1lf",n1, n2, n1*n2);
      break;

    case '/':
      printf("%.1lf / %.1lf = %.1lf",n1, n2, n1/n2);
      break;

    default:
      printf("Error! operator is not correct");
      
      return ;
  }
}
ไม่พบคำตอบ