ใส่คำอธิบายภาพที่นี่

เมื่อใดก็ตามที่ฉันรวบรวมมัน... มันแสดงข้อผิดพลาดนี้ ฉันตรวจสอบฟังก์ชันต้นแบบเป็นสองเท่าในไฟล์ .h และนอกหลักสูตร ฉันเพิ่มไฟล์ .c นี้ที่มีฟังก์ชันนี้ใน makefile ของฉัน .. ฉันไม่รู้เลย..

ไม่พบคำตอบ