มีสายคีย์มาตรฐานต่างๆ ใน ​​VsCode เช่นctrl + eหรือctrl + kบางครั้ง การดำเนินงานของพวกเขาจะแตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อที่สำคัญผูกพันหลังจากกดหนึ่งในการเชื่อมโยงที่สำคัญเริ่มต้นที่จะเริ่มต้นการลำดับคุณสามารถกดปุ่มอีกเช่นa, bหรือปุ่มร้อนอื่น ๆ ที่จะสรุปลำดับ คำถามของฉันคือ เราจะลงทะเบียนการผูกคีย์เริ่มต้น ( ctrl + e-like) หรือลำดับคีย์ ( ctrl + e, a) โดยใช้ VsCode API ได้อย่างไร

ตอบ

ตามที่ตอบโดย @ rioV8 สิ่งที่เราต้องทำคือแยกคอร์ดคีย์ด้วยการเว้นวรรค

   },
   {
    "command": "SOME_COMMAND",
    "key": "ctrl+' ctrl+b",
   },
   {
    "command": "SOME_COMMAND",
    "key": "ctrl+' a",
   },