ฉันใช้ api เพื่อรับ xml แต่ข้อความภาษาอังกฤษก็โอเคที่จะได้รับ xml และข้อความตัวเลขก็โอเค

อย่างไรก็ตามข้อความภาษาเกาหลีไม่สามารถรับได้ ใส่คำอธิบายภาพที่นี่

นี่คือรหัสของฉัน

StringBuffer result = new StringBuffer();
  try {
    String urlstr = "https://openapi.gg.go.kr/OrganicAnimalProtectionFacilit?" +
        "KEY=secret"     +
        "&Type=xml" +
        "&pIndex=1"+
        "&pSize=100";
    URL url = new URL(urlstr);
    HttpURLConnection urlconnection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
    urlconnection.setRequestMethod("GET");
    
    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(urlconnection.getInputStream(), StandardCharsets.UTF_8 ));
    
    String returnLine; 
    result.append("<xmp>");
    while((returnLine = br.readLine())!=null) {
      result.append(returnLine+"\n");
    }
    urlconnection.disconnect();
    
  }catch(Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }
  return result+"</xmp>";
  
ไม่พบคำตอบ