ฉันมีขอตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสถานะของแอป

 useEffect(() => {
// listen if the app goes into the background and then back into the foreground
AppState.addEventListener('change', setAppState);
return () => {
  AppState.removeEventListener('change', setAppState);
};
}, []);

useEffect(() => {
if (appState === APP_STATE_VALUES.ACTIVE) {
  console.log('activated 22');

  // const notifyIt = useFeedNotification();
  // notifyIt.data;
  // console.log('notifyIt.data:', notifyIt.data);

}

console.log('appState::: ', appState);
}, [appState]);

ดังนั้นเมื่อสถานะแอปทำงาน ฉันต้องเรียก hook เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง API จะทำอย่างไรให้สำเร็จ เรียกเบ็ดในเบ็ดไม่ได้...

ไม่พบคำตอบ