ส่วนขยายเคอร์เนลสามารถรันโค้ดที่ระดับเคอร์เนลได้ แต่ยังทำให้ข้อมูลระดับเคอร์เนลพร้อมใช้งานสำหรับระดับที่สูงกว่าด้วยใช่ไหม นั่นคือวิธีที่ Intel PowerGadget เข้าถึงข้อมูลระดับเคอร์เนล เนื่องจากมี kext ที่ดึงข้อมูลนั้นออกมา

คำถามของฉันคือ ฉันจะเข้าถึงข้อมูลจาก kext ผ่านรหัส Objective-C ของฉันได้อย่างไร ฉันสามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นได้หรือไม่? หรือชั้นเรียน? ฉันจะทำสิ่งนั้นได้อย่างไร

ไม่พบคำตอบ