ฉันใหม่กับ typescript และฉันต้องการถามคำถามเกี่ยวกับการส่งข้อมูลไดนามิกไปยังองค์ประกอบ React โดยจำกัดการตั้งค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก

ฉันพบองค์ประกอบอย่างง่ายภายใต้ข้อ จำกัด ของ "RandomNumberProps" ส่วนประกอบยอมรับ "isPositive", "isNegative" หรือ "isZero"

type RandomNumberType = {
 value: number;
};

type PositiveNumber = RandomNumberType & {
 isPositive: boolean;
 isNegative?: never;
 isZero?: never;
};

type NegativeNumber = RandomNumberType & {
 isNegative: boolean;
 isPositive?: never;
 isZero?: never;
};

type Zero = RandomNumberType & {
 isZero: boolean;
 isPositive?: never;
 isNegative?: never;
};

type RandomNumberProps = PositiveNumber | NegativeNumber | Zero;

export const RandomNumber = ({
 value,
 isPositive,
 isNegative,
 isZero,
}: RandomNumberProps) => {
 return (
  <div>
   {value} {isPositive && "positive"} {isNegative && "negative"}{" "}
   {isZero && "zero"}
  </div>
 );
};

ฉันสามารถใช้องค์ประกอบดังนี้:

<RandomNumber value={10} isPositive></RandomNumber>

จากนั้นฉันพยายามปรับปรุงส่วนประกอบโดยใช้ข้อมูลจำลอง แต่ได้รับข้อผิดพลาดจาก typescript

const item = {
  value: 0,
  isPositive: false,
  isNegative: false,
  isZero: true,
 };

<RandomNumber
  value={item.value}
  {...item.isPositive && { isPositive: true }}
  {...item.isNegative && { isNegative: true }}
  {...item.isZero && { isZero: true }}
></RandomNumber>

ฉันขอทราบได้ไหม:

 1. สาเหตุของปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไร?
 2. เป็นเรื่องปกติหรือไม่ที่จะตั้งค่าอุปกรณ์ประกอบฉากแบบไดนามิก (isPositive, isNegative, isZero)
 3. สถานการณ์ที่จะใช้คืออะไร
 • อุปกรณ์ประกอบฉากแบบไดนามิก (isPositive, isNegative, isZero)
 • อุปกรณ์ประกอบฉากเดียวกันที่มีค่าต่างกัน (สถานะ: "บวก" | "ลบ" | "ศูนย์")

ขอบคุณ

ไม่พบคำตอบ